Zhang Lab (July.2018): Leon Lin, Lu Wang, Victoria Bonefont, Kun Dou, Sungjin Moon,Zhao Zhang

 

Zhang Lab (2016.Oct): Kun Dou, Lu Wang, Sungjin Moon, Leon Lin, Zhao Zhang

 

Zhang Lab (Apr.2016): Sungjin Moon, Kun Dou, Madeline Cassani, Zhao Zhang

 

Zhang Lab Members

Zhang Lab (Aug.2015): Zhao Zhang, Minhi Kang, Madeline Cassani, Kelsey Pitts, Kun Dou

 

Zhang Lab Members

Zhang Lab (Nov.2014): Zhao Zhang, Madeline Cassani